Stichting Orot Joodse Televisie

Hoofdlijnen beleidsplan 2019

 
Werkveld
Stichting Orot Joodse Televisie creëert voornamelijk diverse (kleurrijke) content in de wereld van de Joodse geest, met diepe psychologische en morele waarden.
 
Mensen en middelen
Voor onze filmpjes hebben we creatieve en charismatische Nederlandstalige mensen nodig die perfect voor de camera kunnen staan. Presentatoren en/of presentatrices die hun eigen teksten kunnen schrijven en weten hoe zij de boodschap voor de camera moeten overbrengen. 
 
Naast de sprekers zullen we ineerste instantie een allround producent/regisseur nodig hebben die tevens ook zelf filmt en monteert. Als er meer werk aan zit dan kan de producent gebruik maken van een extra freelance cameraman en editor. Verder is de producent verantwoordelijk voor de beheer van onze facebook en youtube pagina's.
 
Focus
Orot TV is begin 2017 opgezet. De focus van de organisatie ligt voor de aankomende jaren op het maken van korte filmpjes van ca. 2 tot 3 minuten voor op het internet, voornamelijk voor op ons Facebook en Youtube kanaal.
 
Wij willen verschillende series creëren, binnen de volgende werkvelden: (en/of creëren deze al; zie ons Facebook en Youtube kanaal)
 
            -  Joodse filosofie en wijsbegeerte
            -  Hebreeuwse taalwetenschap
            -  Onderzoeken van oud-Hebreeuwse teksten
            -  Geschiedenis en cultuur van het Joodse volk
            -  Joodse folklore
            -  Logica in het Jodendom
            -  Kabbala
            -  Meditatie
 
Termijn van het beleidsplan
Momenteel zijn wij een kleine organisatie binnen haar eerste jaar.
Onze activiteiten voor het jaar 2019 zullen hoofdzakelijk het maken van content (programma ́s) zijn. De frequentie waarmee de items geproduceerd zullen worden, is uiteraard begroting afhankelijk. Bij een sterke liquiditeit zal de frequentie hoger zijn dan bij een liquiditeit onder begroting.
 
In ieder geval zullen de volgende programma ́s centraal staan in het beleidsplan voor het komende jaar: 
 
            -  Leven met betekenis met Smadar Morag (tips voor een zinvol leven).
            -  Reconstructie van de Oertaal met Janiv Haivri.
            -  Verhalen van Van Dijk met Wim Van Dijk. Joodse spirituele en politieke verhalen uit de afgelopen 200 jaar.
            -  Noachieden met Meir Villegas Henríquez en Sefanja Severin. Filmpjes over universele normen en waarden.
            -  Spreuken der Vaderen met Gideon van der Sluis (ethiek en moraal)
            -  De Levensboom met Esther Roos-Shalem (Joodse mystiek en meditatie)
            -  De Bijbelcode met rabbijn Josef Vorst.
            De vromen uit Mokum (Nederlandse woorden die hun oorsprong in het Jiddisch en Hebreeuws hebben).
            -  Een programma bestaande uit 10 portretten van Nederlandse Holocaust overlevenden die in Israël wonen.
            -  Het verzorgen van Nederlandse ondertiteling bij Hebreeuwse en Engelse filmpjes.

Achtergrond
Onze stichting is op 10-02-2017 opgezet vanuit de voortvloeiende gedachte (en het succes) van Stichting Orot TV in Israël.
 
Stichting Orot TV Israël bestaat 9 jaar en vandaag de dag heeft zij minstens een half miljoen (500.000) views per maand. Zowel op Y-net News, Aruts 7, Aruts 20, Facebook als op Youtube. Allemaal items over het Jodendom.
 
Begin 2017 bevond de Nederlandse platform in zijn opstartface en werd tot 31-12-2017 gefinancieerd vanuit de Israëlische stichting. 2018 was een jaar waarbij Orot Joodse Televisie geheel op eigen benen heeft gestaan.
 
Huidige situatie en Visie
Orot Joodse Televisie heeft momenteel op 01-07-2019, 4.918 volgers op Facebook. Wij willen onze vriendenkringen op het gebied van de Joodse cultuur, historie, taalwetenschap en filosofie zoveel als mogelijk uitbreiden.
 
Doelstelling en strategie
Het jaar 2019 willen we afsluiten met 7.000 volgers. We denken dat we uiteindelijk binnen 4 jaar tijd een harde kern zullen hebben van 20.000 geïnteresseerden (actieve volgers) in onze films. Daarnaast willen wij ook groeien op ons Youtube kanaal.
 
Orot TV Nederland ziet voor de toekomst een nauwe samenwerk tegemoet met Orot TV Israël.
Orot TV Israël heeft inmiddels een paar duizend korte films gemaakt.
De meest succesvolle films kunnen Nederlands ondertiteld worden zodat deze ook voor de Nederlandse doelgroep kijk-klaar zijn. Daarnaast wonen er in Israël ook Nederlanders waar wij programma’s en reportages mee- en over willen maken. Wij zullen daarom zowel in Nederland als in Israël filmen, hetgeen Orot TV nog unieker zal maken voor het Nederlandse publiek. 
 
Naast de organische c.q. natuurlijke groei die Orot Joodse Televisie zal meemaken op Facebook en Youtube, zal de stichting marketing budgetten begrootten om daarmee o.a. de promotie kosten op Facebook en Youtube te bekostigen om zo een groter bereik te realiseren.
 
Bestuur en beloningsbeleid
Het spreekt voor zich dat het bestuur van Orot Joodse TV het beleid binnen de stichting bepaalt.
Bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De bestuurders kunnen wel een eventuele onkostenvergoeding en/of een niet bovenmatige vacatiegeld ontvangen conform artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994.
 
Werknemers
Momenteel heeft Orot TV geen werknemers in dienst. Klipat Noga is de producent van onze programma's en zij doen tevens het technische beheer van de platforms. Soms maken zij weer gebruik van externe freelancers.
De stichting maakt verder nog gebruik van een externe boekhouder en laat vooralsnog geen accountantscontrole voeren op de jaarstukken gezien de kostbaarheid. Indien benodigd of gewenst is dit in overleg wel mogelijk.
 
Financiën, het werven van gelden en het besteden van vermogen
Stichting Orot TV is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies). Onze stichting zal geld zowel onder privé donateurs als bij andere instellingen werven. Voor het gehele jaar van 2018 beschikte Orot TV over een bedrag van circa €48.000. Voor de exacte financiële specificaties over 2018 verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2018.
Bezoekadres: Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam, Telefoonnummer: 0614385048
Ter nagedachtenis van Rivka bat Miriam Malalel Zl